Kuidas personaalne võlanõustamine võlglast aidata saab?

Võlanõustaja:


 • - suhtleb võlausaldajatega
 • - analüüsib nõudeid
 • - aitab läbirääkimisi pidada
 • - aitab Sul koostada majapidamiseelarvet
 • - selgitab seadusandlusest tulenevaid õigusi ja kohustusi
 • - hindab adekvaatselt Sinu võlasituatsiooni
 • - aitab suhelda kohtutäituritega
 • - aitab suhelda ametiasutuste ja teiste asjaosaliste isikute või institutsioonidega
 • - on abiks lahenduste leidmisel võlgade tasumisel
 • - on abiks realistlike maksegraafikute koostamisel
 • - on abiks maksepuhkuse taotlemisel
 • - on abiks kokkulepete sõlmimisel
Võlanõustaja käest võib ka küsida nõu, kas võtta laenu või mitte.

Broneerige aeg konsultatsiooniks